Skalica Grafobal

HốPARINDEX
147
255
3315
4411
553
6413
7317
841
949
1044
11412
12314
13410
14318
1552
16416
1748
1856

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR74.272.169.466.972.970.5
SR132127125122130122