Black Stork Braid Vardon

HốPARINDEX
1511
237
341
4413
543
6315
755
8417
949
10412
1144
12516
1336
14418
1552
1648
17314
18410

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR73.171.269.966.171.270.1
SR140135132125135130