SHG SHG Luukki (69)

HốPARINDEX
147
2317
351
445
5315
659
7411
8313
933
1046
11310
1242
13318
14412
15316
1658
17514
1844

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR068.467.263.970.569.1
SR0127124118125122