Franciacorta Franciacorta - Brut - Saten

HốPARINDEX
156
2410
3412
442
538
6514
7416
854
9318
10515
11317
1249
13511
14413
1543
1637
1745
1841

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR071.971.3073.873.1
SR01311300129128