Parco de Medici A+C, white+red

HốPARINDEX
144
236
3410
4418
538
6514
7412
8416
942
1047
11315
12517
1341
14411
15413
1639
1755
1843

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0068.90070.9
SR0012800123