La Rossera Yellow

HốPARINDEX
1512
244
3314
4416
538
6410
7518
842
936
10511
1143
12313
13415
1437
1549
16517
1741
1835

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0068.60070.9
SR0012300122