Bergen gk

HốPARINDEX
1317
239
345
4411
541
647
743
8413
9315
10316
11318
1244
1348
1452
15412
1646
17414
18310

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0064.5000
SR00119000