Holtsmark Golfklubb 18-hullsbanen

HốPARINDEX
159
245
3311
447
5317
6515
751
843
9313
10410
1148
12314
1346
1444
15512
16416
17318
1852

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR07470.666.27471.2
SR0144142126143137