Sommersetra provisorisk 2008

HốPARINDEX
147
249
3315
441
545
6311
7313
843
9317
1048
11412
12316
1342
1446
15310
16314
1744
18318

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0062.360.3062.2
SR001031000101