Vestfold GK 18H

HốPARINDEX
1413
243
3317
441
547
6511
7315
859
945
10318
11412
1252
13410
14414
1548
1656
17316
1844

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR073.371.868.575.773.9
SR0139137130136131