Gjerdrum Golfklubb Gjerdrum golfbane

HốPARINDEX
139
246
352
443
537
645
751
848
944
1030
1140
1250
1340
1430
1540
1650
1740
1840

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR075.572.667.5070.3
SR01471421310130