Hjarbak Fjord N/S

HốPARINDEX
1511
249
351
4317
547
645
7413
843
9315
1044
11318
1252
1346
1448
15412
16316
17414
18510

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR074.871.40072.9
SR014013200128