Aalborg GK bla/gul

HốPARINDEX
141
247
3317
445
5511
6415
743
849
9313
10410
11318
12414
13512
1448
1536
1644
17316
1852

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0069.30069.8
SR0012400115