GC Scharding

HốPARINDEX
159
2511
3413
4415
543
635
747
841
9317
10414
1144
1242
13416
14410
1548
16412
1756
18318

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0071.20072.6
SR0012100119