GC Wilder Kaiser Ellmau A+B Black + Blue

HốPARINDEX
1415
2513
341
449
543
6317
747
845
9311
1054
11316
12514
1348
14310
15512
16318
1746
1852

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR072.370.8074.472.9
SR01301270126124