GC Goldegg i. Pongau

HốPARINDEX
147
245
3313
449
5417
643
7315
851
9411
1046
1154
1248
13514
14318
15416
16312
1752
18410

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0070.70073.4
SR0013100131