GC Mieming Champion

HốPARINDEX
141
2513
3317
449
5311
6515
745
847
943
10512
11414
12318
1358
1442
15410
1654
1746
18316

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0757368.77774.8
SR0121126116128128