GC Murtal Murtal

HốPARINDEX
1516
258
3312
442
5418
6414
736
8410
944
1059
1133
12511
13415
1441
15417
1637
17413
1845

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR007169.57573.1
SR00125124133126