Thalersee Steinfeld 1.9.2010

HốPARINDEX
141
232
337
445
539
646
743
854
938
1040
1130
1230
1340
1430
1540
1640
1750
1830

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0061.70063
SR0010100101