Thalersee Steinfeld 1.9.2011

HốPARINDEX
143
231
332
447
539
648
745
854
936
1040
1130
1230
1340
1430
1540
1640
1750
1830

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0062.90063.7
SR0010700101