GC Semmering Semmering 18

HốPARINDEX
1413
241
333
437
5411
639
7317
835
9415
10414
1142
1234
1338
14412
15310
16318
1736
18416

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR00610061.2
SR00950098