Lipica Lipica

HốPARINDEX
1413
243
3317
4511
549
655
7315
847
941
10414
1142
12316
13510
1448
1556
16318
1744
18512

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0071.40072.2
SR0011400115