Golf Klub Kranjska Gora

HốPARINDEX
141
236
335
448
544
643
737
842
939
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0060.80061.5
SR0011800119