Ennetsee Holzhausern 9-Hole Rigi (Yards)

HốPARINDEX
145
242
346
433
549
648
741
857
944
1040
1140
1240
1330
1440
1540
1640
1750
1840

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR069.368.2070.369.2
SR01321290124122