GR Korpa Ain

HốPARINDEX
148
254
343
436
542
641
757
839
945
1040
1150
1240
1330
1440
1540
1650
1730
1840

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR073.47165.473.870.6
SR0129126117129122