Long Biên B-C

HốPARINDEX
145
2413
3415
4317
5511
633
749
847
951
10410
1144
12416
13418
1436
15414
1642
17512
1838

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR067.1071.1067.9
SR013001380126