Diamond Bay

HốPARINDEX
1413
257
3511
4317
5415
639
743
845
941
1042
11512
1238
13416
1444
15414
16318
1746
18510

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR75.469.174.671.871.871.2
SR146131144138138131