Yên Bái Star (Cinnamon/Palm)

HốPARINDEX
145
2511
3417
4315
541
6313
747
859
943
10418
1146
12512
13414
14310
1542
1638
1744
18516

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR06873.470.870.870.8
SR0128139134134129