The Dàlat at 1200

HốPARINDEX
1411
259
3313
441
5417
643
757
8315
955
10410
1144
1258
13318
1442
15416
16314
17512
1846

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR76.1073.571.571.572
SR1490144143143131