Macdonald Cardrona Hotel, Golf and Spa

HốPARINDEX
150
240
340
440
530
650
740
840
930
1040
1130
1250
1330
1450
1540
1640
1740
1840

Rate
TeeĐen NamTrắng NamVàng NamXanh NamXanh NữĐỏ Nữ
CR0740000
SR01310000